Detekční systémy SeSoTec

Zejména v případě potravin s vysokým „produktovým efektem“, tj. s určitou vnitřní vodivostí, dosahují konvenční detektory kovů svých limitů.
To se týká například sýrů, mléčných výrobků, masa a ryb.
Kovové obaly také představovaly problém - až dosud.

S "THiNK" - novým softwarem pro detektory kovů založeným na umělé inteligenci - mohou tyto „rušivé signály“ "vyblednout" mnohem lépe než u konvenčních detektorů kovů.

Vaše benefity:
Zvýšení bezpečnosti potravin
Méně výrobního odpadu
Kontrola produků v kovových obalech

Navzdory šíři technologie dostupné pro detekci cizích předmětů zůstávají některé druhy potravinářských výrobků obtížně kontrolovatelné běžnými metodami.
Důvodem je to, že některé potraviny mají vysoký "produktový efekt", což může interferovat s detekcí kovů.

Citlivost detektoru kovů se často zvyšuje, aby se "produktový efekt" kompenzoval.
To však může vést k vyšší frekvenci falešných hlášení, čímž se zvýší ztráta na produktu a plýtvání potravinami.
Systémy kontroly produktů založené na rentgenovém záření jsou možnou alternativou, ale mají tu nevýhodu, že jsou výrazně dražší než detektory kovů.

Nové technologie kombinující detekci kovů a umělou inteligenci poskytují řešení těchto výzev.

Německý výrobce detekčních systémů SeSoTec se specializuje na systémy pro průmyslovou detekci kontaminantů. Zajišťují komplení rámec technologií od metal detektorů až po rentgeny pro spolehlivou detekci a odstranění kontaminantů z tekutých výrobků, krémů i pevných produktů. 

https://www.sesotec.com/emea/en/lp/think