Separátory

FIrma Sesotec je lídrem na trhu v průmyslovém třídění. Pokrýváme celou škálu odstraňování a třídění kontaminantů od volně padajících materiálů, třídících systémů pro manipulaci s velkými objekty až po jemné odstranění malých části. Naše separátory jsou modulární. V závislosti na aplikaci můžeme kombinovat různé senzory, detektory a separátory v jednom stroji. Separační systémy (vzduchové trysky, klapky, atd.) odstraní nežádoucí materiály z volně padajících materiálů na milisekundy. Díky preciznosti roste výtěžnost materiálu.

http://www.sesotec.com


Zdroj: Sesotec