Pařené sýry


Kompaktní jednotka s parním vařičem, formovacím strojem a generátorem páry 4÷6 kg/dávku


Použití tohoto stroje a speciálně použití parního vařiče má nespočítatelně výhod oproti tradičnímu natahovacímu stroji:

Parní vařič umožňuje větší výtěžnost konečného produktu a tím značnou ekonomickou úsporu. Na tradičním natahovacím stroji je  nutné přidávat do sýrové masy velké množství horké 90°C vody, čímž dochází ke ztrátám tukových látek odcházejících ve vodě.
Pracuje, kromě zpracování sýřeniny, také se směsí kazeinu, margarínu atd., protože tyto směsi roztaví při teplotě 80°C. Tento proces může být proveden pouze se vstupem přímé páry s konstantním tlakem a ne s horkou vodou.
Získání standardního produktu díky kontrole vlhkosti konečného produktu.
Krájecí stroj nemusí být instalován v blízkosti stroje, protože plnícími dveřmi je možné vkládat také celé bloky sýřeniny. Pohyb šneků předzpracuje vložený produkt

Rozměry:  1150 x 760 x 1200 mm
Hmotnost: 120 kg (včetně parního generátoru)
Elektrický příkon: 10,0 kW 380 V 3P+N+T (včetně parního generátoru)
Spotřeba páry: 12 kg/hod
Výkon: 3÷5 kg / dávka (20÷30 kg/hod.)
Průměrná doba trvání pracovního cyklu: cca 10 minut
Hmotnost konečného produktu dle požadavku: kulaté tvary max. 150 g, rovnoběžné tvary 350 g.