COMAT UNICA FV25


VÝHODY ZAŘÍZENÍ

Použití tohoto stroje a speciálně použití parního vařiče má nespočítatelně výhod než tradiční natahovací stroje:

  • Parní vařič umožňuje větší výtěžnost konečného produktu a značnou ekonomickou úsporu. Na tradičním natahovacím stroji je nutné přidávat do sýrové masy velké množství horké 90°C vody, čímž dochází ke ztrátám tukových látek odcházejících ve vodě.
  • Pracuje, kromě zpracování sýřeniny, také se směsí kazeinu, margarínu atd., protože tyto směsi roztaví při teplotě 80°C.Tento proces může býr proveden pouze se vstupem přímé páry s konstantním tlakem a ne s horkou vodou.
  • Získání standardního produktu díky kontrole vlhkosti konečného produktu.
  • Krájecí stroj nemusí být instalován v blízkosti stroje, protože plnícími dveřmi je možné vkládat také celé bloky sýřeniny. Pohyb šneků předzpracuje vložený produkt.

TECHNICKÁ DATA
Rozměry: 2100 x 1300 x 1800 mm
Výkon: 15÷30 kg / dávka (max. 120 kg/hod v závislosti na stupni vlhkosti a hmotnosti produktu)
Průměrná doba trvání dávky: 15 minut
Spotřeba páry: 60 kg/hod
Elektrický výkon: 4,5 kW
Hmotnost stroje: 400 kg