Papírový přebal

 

 
         
Stroj uspořádává výrobky do skupin a vytváří multipacková balení z předhotovených nebo formovaných kelímků i lahviček. Tvoří skupiny z 2÷24 ks výrobku až ve 3 řadách nad sebou. Poté je složen papírový přebal, skupina výrobků je obalena a přebal zalepen.
         
   
         
Optimalizace spotřeby materiálu, důmyslné nastavení stroje tak, aby spotřeba papíru byla co nejmenší. Možnost různých způsobů obalení: po stranách, shora a ze stran, nebo “eco” balení. Řešení stroje přizpůsobeno zákazníkem osvědčenému druhu obalového materiálu.Jednoduchá konstrukce, snadná a rychlá změna formátu, úspora místa sloučením funkcí stroje
do jednoho bodu.