Paletizace a manipulace skladu

abala.eu je dodavatelem koncových zařízení automatických systémů pro manipulaci se sáčky, plechovkami, láhvemi (skleněnými nebo plastovými), nádobami, flow pack, bednami, pocínovanými výrobky, kartony, výrobky ve smršťovací folii atd.
       
Laserově poháněná manipulační zařízení    
Dohromady s paletizačním systémem umožňují kompletní konec linky. To znamená ušetření peněz a důležitý růst výrobního managementu.

Tato zařízení zajistí:
- dopravu různých výrobků a palet, přicházejících z různých výrobních    
   linek, "z" a "do" skladu a nákladní oblasti (s celkovým vyloučením
   dopravních prací)
- díky variabilitě zařízení může být systém jednoduše přizpůsoben   
  budoucím potřebám výroby
- extrémně jednoduchá instalace přímo u zákazníka šetří čas
- vyhovuje bezpečnostním předpisům a nařízením
       
   
 
Manipulační zařízení vedená v kolejnici  
Jedná se o zařízení, které bylo vyvinuto ze stejného projektu jako laserově poháněná zařízení a proto je ovládání založeno na stejném principu. Zařízení je vedeno kolejničkami, které jsou v podlaze a používá se jen a speciálně pro pohyb na rovných plochách.
 
Paletizační systém  
Jednou z možností paletizace je využití elektromechanického robotu s kloubovou kinematickou strukturou se 4 osami a pracovní plochou 360° C.

Další možností je využití velmi jednoduchého paletizačního robotu, který nevyžaduje instalaci, má variabilní konstrukci a může se přizpůsobit jakémukoliv již existujícímu výrobnímu dopravníku nebo balící lince.