Hadicové balící stroje

   
         
Horizontální hadicové balící stroje pro balení čokoládových a cereálních tyčinek, oplatků, sušenek, čajového pečiva i nepotravinářských výrobků.
         
   
         
abala.eu je Vaším partnerem pro návrh, konstrukci a realizaci řešení až po maximální automatizaci. Spolu s námi objevíte nejlepší kombinaci výkonu, flexibility a návratnosti investic.

Technologie balení potravin má ve firmě abala.eu dlouhou tradici:
Dodáváme komplexní řešení pro technicky náročná zařízení: od distribučních systémů pro balení suchých potravin, pro čokoládové tyčinky až po plnění sušenek, čajového pečiva a crackerů, od automatických plničů po horizontální baličky.

         
   
         
Naše stroje dokáží nejen formovat a plnit sáčky, ale i počítat, vážit, měřit, kontrolovat, kódovat, opatřit štítkem, ukládat do krabic a kartonů. abala.eu se při dodávce strojů zaměřuje na potřeby zákazníka a nabízí instalaci zařízení od plnění až po kartonování včetně dopravních systémů.
 

 
Všechny balící linky mají několik aspektů společných:
přívod produktu od výrobního zařízení zákazníka k balící lince
plnění baličky
primární (hadicové) balení
manipulace ke konečnému balení
konečné balení pro distribuci.
         
   
         
Součástí našich dodávek je i patentovaná vážící technika pro univerzální použití v systému zabezpečování kvality při kontrole hmotnosti a úplnosti, která kompenzuje nežádoucí výkyvy produkce a garantuje vysokou přesnost i ve ztížených podmínkách.

Naše stroje jsou určeny pro nejrůznější výrobky a nároky na výkon. Podstatným faktorem je požadovaná flexibilita typu balení, velikosti, výkonu a automatizace.
Díky dosažené úrovni robotizace je kontrola výrobku schopna garantovat spolehlivý provoz.
Koncepce naší balící techniky umožňuje adaptaci a rozšiřování programu tak, aby i v budoucnu mohla uspokojovat všechny požadavky trhu.