Detektory a detekční systémy

   
 
Detektory
         
GLS
Funkce: Detekce všech magnetických i nemagnetických kovových kontaminátů (ocel, nerezová ocel, hliník atd.) i ve výrobku.
Použití: Pro zabalené zboží a kompaktní materiály (kontrola příchozího materiálu a konečná kontrola hotového výrobku).
Provedení: Pro zabudování do dopravního pásu.
Pokud je detekován kov, je buďto aktivována vyřazovací jednotka, nebo je zaslán signál na řízení výroby. Detektor může být doplněn širokou škálou separačních systémů.
Více než 200 různých standardních velikostí.
         
RZ        
Funkce: Detekce všech magnetických i nemagnetických kovových nečistot.
Použití: Pro kompaktní materiály, vláknité a pastovité produkty, které jsou dopravovány potrubím.
Provedení: Uzavřený tunelový detektor s kruhovým průchodem. Pokud je detekován kov, je buďto aktivována vyřazovací jednotka, nebo je zaslán signál na řízení výroby. Může být instalován v jakékoliv pozici. Více než 20 různých velikostí.
         
   
         
Detekční systémy
         
UNICON, VARICON
Funkce: Detekuje všechny železné i neželezné kovy (ocel, nerezová ocel, hliník...) i ve výrobku.
Použití: Pro kontrolu zabaleného zboží i nezabalených výrobků, lze upravit pro různé druhy
a velikosti kontrolovaných předmětů, do 130 kg. Možnosti pro suché i mokré použití (máslo, sýry, hluboce zmrazené bloky masa, masné výrobky v kontejnerech), po zabalení, během vážení nebo během etiketování.
Provedení: Standardní verze sestává z tunelového detektoru kovů, speciálního pásového dopravníku a kontrolní jednotky, která pás zastaví, je-li detekován kov. Šířka pásu 250–600 mm.
Může být doplněn vyřazovací jednotkou a kontejnerem.
         
   
         
ECOLINE-D
Funkce: Detekuje všechny železné i neželezné kovy (ocel, nerezová ocel, hliník...) i ve výrobku.
Použití: Pro kontrolu individuálně zabalených i nezabalených výrobků s výškou do 300 mm,
po zabalení, během vážení nebo během etiketování.
Provedení: Kompletní integrovaný systém s dopravním pásem. Systém rychlé výměny pásu.
Je-li detekován kontaminovaný produkt, pás se zastaví a produkt může být odstraněn.
Šířka pásu 200, 300, 400 mm.