Systém GripMe!
 
 

 
 
Inovativní systém je efektivní alternativou pro krokové dopravníky, které jsou aktuálně na trhu. Spojuje dvě oblasti expertízy - vysoká kapacita tepelného tvarování kelímků a kompletní integrace do linky.

Systém "GripMe!" odebírá kelímky vycházející z termoformovacího stroje a kontinuálním pohybem je umístí na dopravní pás stejnou rychlostí, jakou se pás pohybuje. Tato metoda streamuje end-of-line operace, optimalizuje logistiku a redukuje další in-line funkce.

Je také možné seskupovat a přivádět produkty přímo z termoformovacího stroje, zabraňuje rotaci jednotlivých kelímků během přenosu, a minimalizuje efekt znečištění víčka produktem. Systém může pracovat až 30 cyklů za minutu, zkracuje délku výrobní linky a vylučuje případné defektní kelímky z FFS stroje.

 

video