Hygienická klimatizace

Klimatizační systémy pro potravinářské provozy

pro větrání, ohřívání a chlazení prostorů
úprava vzduchu s naprostou zdravotní bezpečností
snížení množství mikrobů, které přežívají především ve vlhkém prostředí

                            

Nové koncepty klimatizačních systémů se vyznačují tím, že všechny stupně úpravy vzduchu probíhají přímo v prostorách, ve kterých je potřebné řídit parametry klimatu.
Zařízení přizpůsobené potřebám místností zabezpečují cirkulaci, rozdělení proudění a odvod spotřebovaného vzduchu podle individuálních požadavků zákazníka.

Klimatické jednotky se odlišují od standardních systémů v principu ohřevu a chlazení vzduchu.
V běžných systémech proudí vzduch vodorovně okolo lamel nebo potrubí. V námi dodávaném patentovaném systému je to naopak. Vzduch proudí uvnitř čistých svislých potrubí, a teplonosné médium okolo.


Potrubí je zevnitř čistitelné pomocí CIP zařízení.

                            

Patentované CIP zařízení rozstřikovací hlavicí čistí jak listy vrtule ventilátoru umístěného nad válcovou klimatickou jednotkou, tak i celý vnitřek klimatické jednotky.

Ekonomická jistota investice do klimatizačního zařízení je optimalizována přímo u zákazníka na poměr ceny a výkonu.
V úvahu se berou sekundární výhody jako redukce ztráty hmotnosti výrobku ve skladu, která se projeví zvýšením celkové výroby a zvýšením produktivity z důvodů snížení prostojů a výpadků při hygienické poruše. Úspora elektrické energie je 3 až 5 násobná.